Wervingsbron voor vrouwelijke bestuursleden sinds 2011

Het potentieel van vrouwen in de top van bedrijven wordt nog steeds niet ten volle benut. Het doel van de Female Board Pool is om het aandeel van gekwalificeerde, gedreven vrouwen in de top van bedrijven aanzienlijk te vergroten. Dit realiseren wij door:

  • Middelgrote en kleine bedrijven, organisaties uit de publieke sector en verenigingen zonder winstoogmerk een professionele ondersteuning bij de invulling van vacatures met vrouwelijke kandidaten te bieden
  • Internationaal netwerk en database met ervaren vrouwelijke bestuursleden
  • Opleidingen en netwerkbijeenkomsten voor vrouwen in het senior management

Internationaal netwerk

Ons internationale netwerk geeft vrouwen de mogelijkheid hun competenties, interesse en ambities in relevante sectoren, bedrijven en overheidsorganisaties kenbaar te maken.

De Female Board Pool maakt passende kandidaten uit het netwerk aan bedrijven zichtbaar. Hierbij gaan we ook ook buiten de gebaande paden. Bovendien bieden wij een platform om onderling kennis uit te wisselen en opleidingen te volgen voor verdere kwalificatie.

Internationaal netwerk voor vrouwen: Female Board Pool